Grenzen aangeven

Een relatie is geven en nemen. Dat kan pas op een gezonde manier als jij en je partner jullie grenzen aangeven. Dit klinkt eenvoudig, maar is voor velen niet vanzelfsprekend. Het aangeven van grenzen is van veel factoren afhankelijk. Pas als je dat inziet, kun je leren hoe je merkt dat jouw grens bijna is bereikt.

Eigen grenzen stellen

In een gezonde, stabiele relatie gaat het aanvoelen van je partner vaak vanzelf. Communiceren is de belangrijkste manier om je grenzen over en weer aan te geven. Dit kan zowel verbaal als non-verbaal. Merken jullie dat het lastig is om bij de ander aan te voelen waar de grens ligt? Grenzen stellen kan onder meer door:

  • je grens te kennen en deze duidelijk aangeven
  • consequent vast houden aan begrenzen
  • je pijn of verlangen kenbaar te maken
  • je waardering te laten blijken

Als jij vanaf het begin van de relatie duidelijk bent in wat jij wel of niet acceptabel vindt, vormt dat een belangrijke basis in jullie contact.

Vind je het lastig om je grenzen aan te geven, dan is dit echt te leren. Blijf naar je partner toe herhalen wat irritatie bij jou opwekt en blijf het stellen van grenzen als een continuproces zien. Op deze manier groeien jullie als stel en dat versterkt jullie band.

Zelfvertrouwen vergroten

Binnen een relatie heb je te maken met twee personen die heel verschillend van karakter kunnen zijn. Waar de een heel duidelijk en stellig is in doen en laten, kan de ander erg onzeker en timide zijn. Het vergroten van het zelfvertrouwen is een belangrijke stap om op een gelijke voet in de relatie te kunnen staan. Vraag hulp als er ondersteuning nodig is op het gebied van zelfrespect en zelfvertrouwen.

Blijf communiceren

Verschillen in karakter hebben te maken met aanleg, maar ook met de opvoeding en ervaringen die in het leven zijn opgedaan. Met elkaar in contact blijven, is belangrijk om problemen in jullie samenzijn te voorkomen. Door regelmatig gesprekken met elkaar te voeren, weten jullie van elkaar hoe jullie in de relatie staan. Als blijkt dat communiceren lastig is, kan therapie helpen om de communicatie tussen jou en je partner vloeiender te laten verlopen.

Call Now ButtonBel Gea: 06 21 25 53 67